?!DOCTYPE html> 行R车轮l?厂家,h,生厂家,报h,供应) - 沛_上v重型起重机有限公?/title> <meta name="Keywords" content="行R车轮l?> <meta name="Description" content="Z详细介绍行R车轮l品内?包括行R车轮l的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有行车R轮组新闻以及最新的市场行R车轮lh?咨询电话:0373-8622168 0373-8622169"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/zsy.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 沛_上v重型起重机有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">起重机配?/a>?a href="/supply/">行R吊钩l?/a>?a href="/news/">起重R轮组</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="lc"> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <a href="http://www.relief-west.com" title="沛_上v重型起重机有限公?><img src="/uploads/logo/20210301040826.jpg" alt="沛_上v重型起重机有限公? /></a> </div> <div class="toptel fr"> <img src="/template/NEST27023/images/toptel.jpg" alt="咨询热线"> </div> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/about/about2.html" title="企业风采">企业风采</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/about/about3.html" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/about/about4.html" title="库存信息">库存信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner1.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner2.jpg"/></a></li> <li><a><img src="/template/NEST27023/images/banner3.jpg"/></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/clz/">车轮l?/a> > <a href="/supply/26.html">行R车轮l?/a></span></div> <div class="tit"> <span>产品详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="http://www.relief-west.com/dgz/" target="" title="吊钩l?>吊钩l?/a> <a href="http://www.relief-west.com/clz/" target="" title="车轮l?>车轮l?/a> <a href="http://www.relief-west.com/jtz/" target="" title="Ll?>Ll?/a> <a href="http://www.relief-west.com/hl/" target="" title="滑轮l?>滑轮l?/a> <a href="http://www.relief-west.com/qcjpj/" target="" title="起重机配?>起重机配?/a> <a href="http://www.relief-west.com/lzq/" target="" title="联u?>联u?/a> <a href="http://www.relief-west.com/dzq/" target="" title="电阻?>电阻?/a> <a href="http://www.relief-west.com/hcl/" target="" title="行R?>行R?/a> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="middle"> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>行R车轮l?/h1> <img src="/uploads/cp/201808281842151691137753526.jpg" alt="行R车轮l?/> </div> <div class="xunpanya"><a onclick="lightshow('');"></a></div> <div class="newsview"> <p><img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291035014881137716904.jpg" alt="" />行R<b><a href="http://www.relief-west.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">车轮l?/a></b>是R轮和_轴承Qu承箱{组成的机械讑֤?nbsp;<br />  <br /> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291035270661137770426.jpg" alt="" /><br /> <p> 行R<a href="http://www.relief-west.com/clz/" target="_blank">车轮l?/a>主要是用来制成v重设备荷载,在轨道上面得v重机往复行驶工作装|,车轮主要损伤的Ş式就是磨损,化层压以及点蚀QR轮材料一般是采用ZG430-640的铸钢,Z提高车轮的表面耐磨强度以及使用q限Q踏面应该要q行表面热处理,要求表面度是HB300-350Q淬火深度不于20mm?nbsp; </p> <p> <br /> </p> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291035471601137735709.jpg" alt="" />起重?a href="http://www.relief-west.com/supply/26.html" target="_blank">行R车轮l?/a>Qv重机q行机构车轮的水q_斜值是起重机重要的技术参敎ͼ偏斜D差会造成啃轨Q增大运行阻力,产生振动和噪韻I加剧轨道和R轮磨损,降低起重Z用寿命,所以各cv重机刉技术条仉要对车轮水^偏斜规定允许的数倹{?nbsp; <br /> <br /> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291036091751137753105.jpg" alt="" />应用中控制运行机构R轮水q_斜g要是Ҏ不同的品结构采取相应的技术措施。比较常用、工艺措施也相对单的设计l构是:R轮装配到支架上组成行车R轮组Q例如角型u承箱行R车轮l和台R?5剖分轴承p车R轮组Q在起重Zl构上,安装调整车轮水^偏斜合适后固定?nbsp; <br /> <br /> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291036242221137747139.jpg" alt="" /><br /> 1.查R轮的损情况Q与轴的配合情况?nbsp; <br /> 2.有下列情冉|Q应更换车轮QR轮滚动面均匀损量达原轮圈厚度的15?0Q;车轮轮缘损量达原厚度的60Q以上;车轮滚动面有不均匀损或疲力_落Ş成凹怸qxQR轮不应有裂纹Q滚动面应光滑无凹凸不^部分?nbsp; <br /> 车轮轴孔的设计要W合要求Q配合与要牢靠,q些都是需要检查的内容?nbsp; <br /> <br /> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291036366601137740484.jpg" alt="" />1、首先,行R车轮l的轴孔是需要定期的q行查,轴孔的缺陷以及深度都是有很严格的规定Q如果是出了额定,需要更换新的部Ӟ  <br /> 2、其ơ,行R车轮l的滑轮草的径向摩擦是需要超q壁厚的32%Q更换新的,没有出的需要进行维修,l修的间距不能超?.5mmQ?nbsp; <br /> 3、再者,行R车轮l的滑轮在进行检修的时候,是需要检查有没有出现裂纹Q部件的轴颈损是不可以出40%Q不然就需要更换先的部Ӟ  <br /> <p> 4、然后,<b>起重机配?/b>行R车轮l在查的时候是需要拆卸的Q检查维修之后,需要及时的q行装配Q装配之后还需要再试?nbsp;  </p> <p> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11377/202007291037222221137717279.jpg" alt="d行R车轮l? width="1200" height="800" title="d行R车轮l? align="" /> </p></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b5%b7%e9%87%8d%e6%9c%ba%e8%bd%a6%e8%bd%ae%e7%bb%84'>起重R轮组</a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%a1%8c%e8%bd%a6%e5%a4%a7%e8%bd%ae'>行R大轮</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%87%8d%e5%9e%8b%e8%bd%a6%e8%bd%ae%e7%bb%84'>重型车轮l?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.relief-west.com/supply/26.html'>http://www.relief-west.com/supply/26.html</a></div> <div class="tag">旉Q?013/9/3 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="http://www.relief-west.com/supply/27.html">行R大轮</a></div> <div>下一?<a href="http://www.relief-west.com/supply/25.html">起重R轮组</a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a href="http://www.relief-west.com/news/329.html" title="起重R轮组热处理怎么q行">起重R轮组热处理怎么q行</a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/news/281.html" title="起重R轮组在检修需要特别注意的l节">起重R轮组在检修需要特别注意的l节</a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/news/262.html" title="起重R轮组啃轨的表现Ş式有哪些">起重R轮组啃轨的表现Ş式有哪些</a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/news/224.html" title="起重R轮组使用中发生问题怎么办?">起重R轮组使用中发生问题怎么办?</a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/news/216.html" title="析v重机车轮l的用?>析v重机车轮l的用?/a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/news/207.html" title="起重R轮组Ҏ术的要求及措?>起重R轮组Ҏ术的要求及措?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a href="http://www.relief-west.com/supply/28.html" title="重型车轮l?><img src="/uploads/cp/201808281841385441137769084.jpg" alt="重型车轮l?></a> <a href="http://www.relief-west.com/supply/28.html" title="重型车轮l?> <p>重型车轮l?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/supply/27.html" title="行R大轮"><img src="/uploads/cp/201808281841564971137778234.jpg" alt="行R大轮"></a> <a href="http://www.relief-west.com/supply/27.html" title="行R大轮"> <p>行R大轮</p> </a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/supply/26.html" title="行R车轮l?><img src="/uploads/cp/201808281842151691137753526.jpg" alt="行R车轮l?></a> <a href="http://www.relief-west.com/supply/26.html" title="行R车轮l?> <p>行R车轮l?/p> </a> </li> <li> <a href="http://www.relief-west.com/supply/25.html" title="起重R轮组"><img src="/uploads/cp/201808281842466071137797140.jpg" alt="起重R轮组"></a> <a href="http://www.relief-west.com/supply/25.html" title="起重R轮组"> <p>起重R轮组</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>沛_省长垣县起重工业?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?3837366776 13837356776</h3></li> <li class="itime"><h3>Q?373-8622168 0373-8622169</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:hnsqgs@126.com">hnsqgs@126.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow"href="http://www.relief-west.com/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.relief-west.com/about/" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.relief-west.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.relief-west.com/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow"href="http://www.relief-west.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.relief-west.com/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="http://www.relief-west.com/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a><script src="http://s20.#/stat.php?id=5602742&web_id=5602742&show=pic" language="JavaScript"></script></a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.relief-west.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)沛_上v重型起重机有限公?br /> <p>车轮l哪家好Q供应订做多钱Qv重机用吊钩组怎么P诚信公司以批发h格大量现货提供吊钩组、v重配件、重型R轮组、小型v重机齿轮配g{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广: <a href="/hena.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a></p> <p> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-14/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">豫ICP?022009068?1</a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=8699dd01c99f8f24e750d0faac321370" target="_blank">癑ֺl计</a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?8699dd01c99f8f24e750d0faac321370"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96928" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script src="https://xunpan.tydcms.com/images/kefu.js" charset="UTF-8"></script> <a href="http://www.relief-west.com/">好湿好紧好痛A片视频免费-欧美R级荡公乱妇在线观看-国产精品久久国产三级国不卡顿-国产超碰人人爽人人做人人添-裸体老师扒开下部尿口无遮挡</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>